Main menu
I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

-Redakcja-