Main menu
I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju


WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

27 CZERWCA 2014r.
OD GODZ. 8:00 DO GODZ 10:00
NA HOLU I PIĘTRA.
PO GODZ. 10:00 ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI MOŻNA BĘDZIE ODEBRAĆ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY