Main menu
I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju


Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Biłgoraju

 

Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących czyli Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ i Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju jest pan mgr Marian Klecha. Od września 1991 r., pełni funkcję dyrektora. Pracuje także w liceum jako nauczyciel fizyki.

  

Pani wicedyrektor mgr Jolanta Rycyk odpowiada za zadania dydaktyczne w liceum oraz dydaktyczne i wychowawcze w gimnazjum. Zajmuje się organizacją praktyk studenckich, olimpiad i konkursów przedmiotowych. Pracuje na stanowisku wicedyrektora od września 2011 r. Jest w liceum nauczycielem j. polskiego, pracuje w ZSO od września 1988 roku.

  

Pan wicedyrektor mgr Andrzej Łokaj odpowiada za zadania dydaktyczne i organizację roku szkolnego w liceum. Układa zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, odpowiada za zadania administracyjno – gospodarcze. Pracuje na stanowisku wicedyrektora od września 2002 r. Jest w liceum nauczycielem matematyki. Pracuje w ZSO od września 1994 roku.

  
 

Pan wicedyrektor mgr Jerzy Mazurek odpowiada za całokształt działań wychowawczych w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ. Pracuje na stanowisku wicedyrektora od września 2011 r. Jest także nauczycielem wychowania fizycznego w liceum, pracuje w ZSO od września 2011 roku.