Spotkanie Dyrektorów szkół patronackich z kadrą Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS

9 listopad 2010 r.

(1/49): (2/49): (3/49): (4/49):
(5/49): (6/49): (7/49): (8/49):
(9/49): (10/49): (11/49): (12/49):