Main menu
I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA:

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA:

UNIWERSYTET MEDYCZNY:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY:

RUSYSTY: